Prof. Dr. Arif ESİN, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra Paris Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan ESİN, aynı Üniversitede Avrupa Topluluğu üzerine İktisadi Hukuk Yüksek Lisans ve Doktorası yaptı. Avrupa üniversitelerinde (Paris, Erasmus, Uppsala) öğretim üyeliğinde bulundu.

1986 yılında göreve başlayan ESİN 2001 yılında İstanbul Üniversitesi’ndeki kamu görevinden ayrılarak özel kesime geçti. Çeşitli özel üniversitelerde AB Hukuku ve Türk Rekabet Hukuku dersleri vermekte olan Prof.Dr.ESİN, Avrupa Birliği konularında uzmanlaşmış İKV’nin uzun yıllar danışmanlığını yaptı. Gümrük Birliği müzakerelerinde özel sektörü temsilen Brüksel’de müzakerelerde bulundu. TUSİAD Parlemento İşleri Komisyonu’nda görev yapan ESİN, Rekabet Kanunu hazırlık çalışmalarına aktif olarak katıldı ve İthalatta Haksız Rekabet Kanunu’nun hazırlayıcıları arasında yer aldı. Ayrıca Türk Rekabet Kurumu’na da kuruluş aşamasında kurucu Başkana fahri danışmanlık yaparak Kurumun teşkilatlanmasında ve eğitiminde görev aldı.

Prof.Dr.Arif ESİN Kanal E’de 101 adet “AB Hattı” programı hazırlayıp sunmuş ve 1999 yılında en iyi yapım dalında Cengiz Polatkan Ödülünü kazanmıştır. Haber Türk kanalında “Söz Savunmanın” adlı programı hazırladı ve sundu. SKY Türk kanalında “Gündem AB” adlı programı hazırlayarak sundu. Ayrıca Finansal Forum Gazetesi köşe yazarı olarak günlük yazılar yazdı. Halen Forum Diplomatik ve Ekonomik Çözüm gazetelerinin köşe yazarı olan Prof. Dr. ESİN, özellikle Avrupa ve Türk Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Telekomunikasyon Hukuku, devlet yardımları, ithalatta haksız rekabet, kamu ihaleleri ve özelleştirme alanlarında uzmanlaşmıştır. Bu konularda pek çok eser yazmış ve konuşmacı olmuştur.

Prof. Dr. ESİN’in AB Hukuku ve politikaları konularında 25 kitabı ve uluslararası yayınlarda İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak yayımlanmış 200’ü aşkın makalesi bulunmaktadır. Prof.Dr.Arif Esin, Avrupa Birliği Komisyonu, TOBB, IKV, ITO, ISO, TESK, İEİS, TİSK, TMMOB, DPT, HDTM, KOSGEB, Türk ve Yabancı Üniversitelerde iki yüzden fazla panel, konferans ve work-shop çalışmalarına konuşmacı olarak katılmıştır. Rekabet Hukuçuları Derneği Başkanı Prof.Dr.Arif ESİN, halen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hukuk Müşavirliği ve İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Bilim Kurulu Üyeliği ve Türk Eximbankası Denetleme Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.

Prof.Dr.Arif ESİN Rekabet Hukukçuları Derneği Başkanı’dır.

Evli ve iki kız çocuğu sahibi olan Prof.Dr.Arif ESİN çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilimektedir.


01

Finansal Forum
2004 // 2003 // 2002
2001 // 2000 // 1999
1998 // 1997
02
Forum Gazetesi
2006 // 2005
03
Çözüm Gazetesi
2006 // 2005 // 2004